Praženie

Praženie kávy je tepelný proces, ktorý premieňa surové – zelené kávové zrná na krehké, hnedé až tmavohnedé, voňavé zrná, ktoré veľmi dobre poznáme a milujeme. Počas praženia prichádza k chemickým reakciám pri ktorých sa z cca 100 látok surového zrna zrne premení až na 1000 stopových látok v napraženom zrne. Praženie prebieha v 4 fázach: prvá je sušenie, druhá je rozklad kyselín, tretia je maillardova reakcia pri ktorej prebieha najväčšia látková premena a štvrtá je karamelizácia.

Napražené kávové zrno sa považuje od prvého prasknutia kedy pri teplote cca 196 stupňov prichádza v dôsledku sušenia a zväčšenia objemu k prvému prasknutiu zrna. Druhé prasknutie prichádza pri teplote okolo 224 kedy sa začínajú zo zŕn vo veľkom uvoľňovať oleje.

My sme rozdelili jednotlivé stupne praženia podľa finálnej teploty, ktorú kávové zrno absorbuje a pri ktorej sa praženie ukončuje a začína sa zachlaďovať. Zároveň sme pridelili jednotlivé stupne k našim kávam, ktoré pražíme v rozmedzí od svetlého praženia vhodného pre ovocnejšie chute kávy až po tmavé praženie pri ktorom káva chutí výrazne horkasto.

Prehľad praženia jednotlivých káv

Názov kávyFinálna teplotaStupeň praženiaKrivka
226Veľmi tmavé
224 – 2. prasknutieTmavé
222Tmavé
221Stredné / Tmavé
Smrťák220Stredné / TmavéEspresso
Hamlet220Stredné / TmavéEspresso
Otello218Stredné / TmavéEspresso
Oliver216Stredné / TmavéEspresso
Olívia216Stredné / TmavéEspresso
Cézar215StrednéEspresso
Emília214StrednéEspresso
Kuba213StrednéEspresso
Indonézia213StrednéEspresso
India213StrednéEspresso
Nikaragua213StrednéEspresso
Rómeo212StrednéEspresso
FitKáva212StrednéEspresso
Honduras212StrednéEspresso
Brazília211StrednéEspresso
Júlia211StrednéEspresso
Sudovica210Svetlé / StrednéEspresso
Salvádor210Svetlé / StrednéEspresso
Guatemala208Svetlé / StrednéEspresso
Mária208Svetlé / StrednéEspresso
Kleopatra208Svetlé / StrednéEspresso
Kolumbia206Svetlé / StrednéEspresso
Jamajka205SvetléEspresso
Kostarika205SvetléEspresso
Etiópia202SvetléEspresso
Viola202SvetléFilter
Rwanda201SvetléEspresso
Špeciál na filter201SvetléFilter
200Veľmi svetlé
199Veľmi svetlé
196 – 1. prasknutieVeľmi svetlé