Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná .

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Zlaté Zrnko s.r.o. s.r.o.
Dlhá 9, 90028 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
E -mail: objednavky@zlatezrnko.sk
Telefónne číslo: 0948773000
IČ DPH: SK2120147744

Právny zástupca (zástupcovia) Zlaté Zrnko s.r.o. s.r.o.:

Václav Faltus

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sro pod licenciou alebo registračným číslom:

vložka č. 107137/B

Sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa postupov riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

6 250 EUR