Fundraising - Zlaté Zrnko pomáha

V Zlatom Zrnku máme túžbu, aby naša práca slúžila na pomoc druhým a preto sme naše skúsenosti zahrnuli do Fundraisingového programu kávy Zlaté Zrnko. Ak hľadáte originálnu fundraisingovú myšlienku pre Vaše občianske združenie, neziskovú organizáciu, cirkevnú organizáciu alebo iný neziskový projekt skúste byť kávový fundraiser.

- žiadne počiatočné náklady
- farebná etiketa s Vašim názvom kávy a logom
- čerstvo pražená káva
- 40% marža na predaji kávy
- doručenie do 7 dní

Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorí radi pomôžu s Vašim fundraisingovým projektom.

Ukážka fundraisingového projektu pre Rodinkovo - miesto prijatia pre rodiny a ich produkt RodinKáva: