Uverejnené

Florbalový klub Snipers a káva Zlaté Zrnko

Ako vznikla spolupráca Zlaté Zrnko a florbalového klubu Snipers ?

V Zlatom Zrnku si uvedomujeme dôležitosť športu pre zdravý vývoj detí a nakoľko môžeme, podporujeme takéto aktivity. V detstve sme trávili väčšinu času aktívnym pohybom, v dnešnej dobe láka mladých virtuálny svet a zdanlivý spôsob „socializácie“. Snipers klub sa snaží športom podporiť v deťoch prirodzenú motiváciu, dosahovanie cieľov, budovanie vzťahov a zvládanie víťazstiev, ale aj prehier. Pri tejto spolupráci vznikla „Snipers káva“ od Zlatého Zrnka, ktorej predajom môže klub získať finančné zdroje na ďalšie svoje aktivity.

Káva Snipers